Presentation

Presentation

City Brass är ett brassband som är uppbyggt enligt den engelska typen av blåsorkestrar. Det innebär att det finns enbart så kallade mässingsinstrument (brass på engelska).

 

City Brass är ett kristet brassband och har funnits i mer än fyrtio år. Vi övar varje torsdag i Citykyrkan och orkesterns medlemmar kommer från olika församlingar i hela Storstockholm. Vi deltar regelbundet i våra hemförsamlingars gudstjänster men gästar också andra kyrkor. Vi spelar även i andra sammanhang där vi efterfrågas.


Orkestern har varit på flera resor. Bl a har orkestern deltagit på den stora sång- och musikfestivalen i Tallinn som äger rum vart femte år. Vi har deltagit fyra gånger, senast 2009. Vi har även varit på Gran Canaria och gästat Skandinaviska turistkyrkan. Vi har även gjort flera resor i Sverige då vi ofta har varit gäster i olika församlingar.